dr hab. Ewa Guzowska prof. AMP

Altówka / Viola

Język: Polski / Angielski / Niemiecki

Altowiolistka, doktor habilitowany, Profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej im. I.J w Poznaniu. 

150,00 PLN / 45 minut