prof. Michał Dmochowski

Wiolonczela / Cello

Język: Polski/ Angielski / Hiszpański

Profesor w Katarina Gurska Superior School of Music w Madrycie, dyrektor IBERARTIS

180,00 PLN / 45 minut

prof. Stanisław firlej

Wiolonczela / Cello

Język: Polski / Rosyjski / Angielski

Polski wiolonczelista, studiował w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem prof. Galiny Kozołupowej i Natalii Gutman

150,00 PLN / 45 minut

dr hab. Tomasz Lisiecki

Wiolonczela / Cello

Język: Polski / Angielski

Polski wiolonczelista, doktor habilitowany, adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu

120,00 PLN / 45 minut

dr hab. Katarzyna Polonek

Wiolonczela / Cello

Język: Polski / Angielski / Niemiecki

Polska wiolonczelistka, doktor habilitowany, adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu, Berlin Piano Trio

180,00 PLN / 45 minut

prof. Roberto Trainini

Wiolonczela / Cello

Język: Włoski / Angielski / Niemiecki / Rosyjski

Włoski wiolonczelista, Profesor wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Bolzano

330,00 PLN / 45 minut