KURS ONLINE Wiolonczela

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół muzycznych, studentów oraz absolwentów wyższych uczelni muzycznych na Kurs Online z prof. Michałem Dmochowskim oraz Maciejem Kułakowskim

prof. Michał Dmochowski to polski wiolonczelista urodzony 26 grudnia 1977 roku w Warszawie. Stypendysta Wyższej Szkoły Muzycznej Królowej Zofii w Madrycie. Z powodzeniem łączy karierę sceniczną na światowych scenach muzycznych i pedagogiczną jako profesor w Konserwatorium Muzycznym im. Jacinto Guertero w Toledo i w Wyższej Szkole Muzycznej im. Królowej Zofii w Madrycie. Jego uczniowie są laureatami międzynarodowych konkursów wiolonczelowych.

Maciej Kułakowski jest wybitnym wiolonczelistą młodego pokolenia, który koncertuje w wielu krajach nie tylko Europy, odnosząc przy tym sukcesy jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy. Kształcił się u wybitnych pedagogów takich jak: Sir Andras Schiff, Gidon Kremer, Steven Isserlis, Frans Helmerson, Mischa Maysky, Truls Mork, Gary Hoffman, Jeans Peter Maintz czy Andrzej Bauer.

Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona! 

prof. Michał Dmochowski

KURS Podstawowy
ONLINE 

19 – 21 marca 2021 r. 

Kurs obejmuje:

  • 2 indywidualne lekcje online
  • dyplom elektroniczny

Kurs podstawowy:

2 lekcje x 45 minut

350,00 zł

MACIEJ KUŁAKOWSKI

KURS PODSTAWOWY
ONLINE 

19 – 21 marca 2021 r. 

Kurs obejmuje:

  • 2 indywidualne lekcje online
  • dyplom elektroniczny

Kurs podstawowy:

2 lekcje x 45 minut

299,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE

ZGŁOSZENIA,  REKRUTACJA, PŁATNOŚCI

  1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 28 lutego 2021.
  2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.eMasterclass.eu
  3. O przyjęciu na kurs decyduje komisja rekrutacyjna. Uczestnicy zakwalifikowani na kurs zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej w terminie 5 dni  od dnia zakończenia rekrutacji.

PRZEBIEG KURSU

  1. Kurs online odbędzie się na platformie www.emasterclass.eu
  2. Po zrealizowaniu zajęć każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w kursie online.