Katarzyna i Krzysztof Polonek od dziś na masterclassonline.pl

Katarzyna Polonek

Wiolonczelistka – doktor habilitowany, adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu, Berlin Piano Trio

Krzysztof Polonek 

Skrzypek, koncertmistrz Filharmonii Berlińskiej, Berlin Piano Trio