KURS ONLINE Z PROF. STANISŁAWEM FIRLEJEM

Zrzut ekranu 2020-10-29 o 13.34.56
firlej_uczy2

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół muzycznych, studentów oraz absolwentów wyższych uczelni muzycznych na  Kurs Online z prof. Stanisławem Firlejem!

Profesor Stanisław Firlej, jest jednym z bardziej znanych wirtuozów gry na tym instrumencie w Polsce. Gruntowne studia muzyczne pozwoliły mu rozwinąć szeroką działalność koncertową nie tylko w kraju, ale także za granicą. 

Studia odbywał w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem prof. Galiny Kozołupowej i Natalii Gutman. Później ukończył jeszcze Letnią Akademię Muzyczną “Accademia Chigiana” w Sienie w klasie Andre Navarry. 

Stanisław Firlej zadebiutował w Sankt Petersburgu wykonując z orkiestrą Konserwatorium koncert wiolonczelowy B-dur L. Boccheriniego po uzyskaniu I nagrody za najlepsze wykonanie tego utworu na konkursie ogłoszonym przez uczelnię. Później otrzymał V nagrodę na Międzynarodowym Konkursie “Gaudeamus” w Rotterdamie w kategorii duetu /z pianistką Anną Wesołowską – Firlej/. Duet ten koncertował w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, a także na wielu znanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą m.in. na Festiwalu im. George Sand w Nohant/. W latach 1976-1984 Stanisław Firlej był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyr. K. Teutscha. Z zespołem tym koncertował w wielu krajach świata w tym w Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej i Południowej wykonując koncerty J. Haydna i L. Boccheriniego. 

Dokonał wielu nagrań płytowych muzyki wiolonczelowej jak: Sonata “Arpeggione” F. Schuberta z pianistą P. Badurą – Skodą, Dzieła kameralne  F. Chopina na wiolonczelę i fortepian oraz Miniatury wiolonczelowe z pianistką A. Wesołowską-Firlej, a także Tria fortepianowe F. Schuberta z Rubinstein – Trio. Nagrywał także muzykę kameralną z takimi artystami jak J. Olejniczak, W. Brodski. 

Prowadzi klasę wiolonczeli na mistrzowskich kursach muzycznych w Łańcucie, Lusławicach i Szamotułach.

Stanisław Firlej jest także założycielem łódzkiej orkiestry kameralnej Polish Camerata, z którą, jako dyrygent, odbył wiele tournee koncertowych m.in. w Hiszpanii, Francji i Holandii. 

Artysta jest profesorem zwyczajnym i prowadzi klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Łodzi.
W 2015 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona! 

KURS Podstawowy
ONLINE 

04 – 06 grudnia 2020 r. 

Kurs obejmuje:

  • 2 indywidualne lekcje online
  • dyplom elektroniczny

Kurs podstawowy:

2 lekcje x 45 minut

349,00 zł

KURS InTENSYWNY
ONLINE 

04 – 06 grudnia 2020 r. 

Kurs obejmuje:

  • 4 indywidualne lekcje online
  • dyplom elektroniczny

Kurs intensywny:

4 lekcje x 45 minut

600,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE

ZGŁOSZENIA,  REKRUTACJA, PŁATNOŚCI

  1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15 listopada 2020.
  2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.eMasterclass.eu
  3. O przyjęciu na kurs decyduje komisja rekrutacyjna. Uczestnicy zakwalifikowani na kurs zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej w terminie 5 dni  od dnia zakończenia rekrutacji.
  4. Po zakwalifikowaniu na kurs uczestnik otrzyma fakturę za udział w kursie z linkiem do szybkiej płatności.

PRZEBIEG KURSU

  1. Kurs online odbędzie się na platformie www.emasterclass.eu
  2. Po zrealizowaniu zajęć każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w kursie online.