prof. Kazimierz Michalik

wiolonczela / cello

Język: Polski / angielski / Rosyjski / Niemiecki

NAJBLIŻSZE KURSY

Kazimierz Michalik – Polski wiolonczelista i pedagog. Kształcenie przyszłych muzyków rozpoczął w 1974 r. jako profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nauczanie kontynuował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pełnił też funkcje prorektora do spraw artystycznych i kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. Jako “visiting professor” uczył w Akademii Sibeliusa w Helsinkach oraz w Keimyumg University w Daegu.  

Wykształcenie: 

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie wiolonczeli prof. Józefa Drohomireckiego oraz w Akademii Sztuk Muzycznych w Pradze w klasie wiolonczeli prof. Karela P. Sádlo i Miloša Sádlo. Istotny wpływ na jego rozwój artystyczny miały późniejsze kontakty z Mścisławem Rostropowiczem i André Navarrą. 

Doświadczenie: 

  • Zasiadał w jury międzynarodowych konkursów muzycznych im. Johanna Sebastiana Bacha w Lipsku, Praskiego Jara w Pradze, Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, im. Gaspara Cassado w Hachioji, Konkursów w Markneukirchen, Pekinie.  
  • Współpomysłodawca oraz juror Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 
  • Prowadził wykłady na kursach mistrzowskich w Polsce, Hiszpanii, Korei, Jugosławii, Finlandii i Niemczech. 
  • Wykształcił wielu znakomitych solistów, laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych, wiolonczelistów zajmujących ważne pozycje w życiu muzycznym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spośród jego wychowanków pedagogami szczebla akademickiego są: Andrzej Bauer, Michał Dmochowski, Aleksander Gebert, Piotr Hausenplas, Bartosz Koziak, Piotr Janosik, Stanisław Pokorski i Tomasz Strahl. 

Nagrody i wyróżnienia: 

  • W 2007 roku został uhonorowany Złotym Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.