Witamy na MASTERCLASSONLINE – internetowej witrynie działającej pod nazwą www.masterclassonline.pl i www.emasterclass.eu oraz platformie łączącej uczniów i nauczycieli na mistrzowskich lekcjach muzyki (łącznie „Platforma”), prowadzonej przez Fundację Pro Cello z siedzibą w Poznaniu, ul. Brzechwy 71 NIP7792324904, numer REGON 300711602 i KRS 0000292242 zwaną dalej  („Operator”, „my”, „nas”, „nasz”) . 

Niniejsze Warunki użytkowania są prawnie wiążącą umową między Tobą a Operatorem, regulującą Twoje interakcje z Platformą i korzystanie z niej. Korzystając z Platformy, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, w tym między innymi Polityki Prywatności Lekcji i wszelkich jej przyszłych modyfikacji (łącznie „Umowa”).

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI (KTÓRA JEST TAKŻE CZĘŚCIĄ OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW). 

JEŻELI JESTEŚ NIEPEŁNOLETNI NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI WRAZ Z OPIEKUNEM PRAWNYM. 

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY OŚWIADCZASZ, ŻE TY LUB TWÓJ OPIEKUN PRAWNY PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA Z OCHRONY PRYWATNOŚCI. 

JEŻELI TY LUB OPIEKUN PRAWNY (w przypadku uczniów niepełnoletnich) NIE ZGADZAJĄ SIĘ Z CZĘŚCIĄ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLATFORMY, W TYM POLITYKI PRYWATNOŚCI, NALEŻY NIE KORZYSTAĆ z PLATFORMY MASTERCLASSONLINE .

 1. Wszystkie osoby korzystające z Platformy w dowolnym momencie zgadzają się nie wykorzystywać żadnego elementu Platformy do celów innych niż zamierzony – jako Platforma do zakupu i / lub sprzedaży Lekcji. Jeśli korzystasz z Platformy w jakimkolwiek innym celu, naruszasz niniejszą Umowę.
 2. Każde naruszenie niniejszej Umowy może zostać ukarane, bez ograniczenia, odmową dostępu do Platformy.
 3. Jeśli sprzeciwiasz się czymkolwiek w niniejszej Umowie (w tym Polityce prywatności lub innych obowiązujących warunkach), natychmiast zaprzestań korzystania z Platformy.
 4. Konta użytkowników. 
  • Użytkownik musi zarejestrować się / utworzyć konto i podać pewne informacje o sobie, aby móc korzystać z niektórych funkcji oferowanych za pośrednictwem Platformy. Podanie niniejszych danych jest dobrowolne jednak bez ich udostępnienia nie możesz korzystać z Platformy. 
  • Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła do konta. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania związane z jego kontem. Wyraża zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Konto służy wyłącznie do indywidualnego użytku. Tworząc konto, użytkownik musisz podać pełne i dokładne informacje o sobie. Nie może podszywać się pod inne osoby (np. Przyjmować tożsamości innych osób), tworzyć ani używać konta dla osób trzecich, podawać adres e-mail osób trzecich, ani tworzyć wielu kont. Nie dozwolone jest używanie pseudonimów. Informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności.
 1. Komunikacja
  • Tworząc konto, zgadzasz się na otrzymywanie określonych wiadomości związanych z Platformą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Operator ma dostęp i może przeglądać każdą wiadomość wysłaną za pośrednictwem wewnętrznej usługi przesyłania wiadomości Platformy z dowolnego powodu lub bez przyczyny, a Operator może wykorzystywać informacje zawarte w takich wiadomościach z dowolnego powodu lub bez powodu. 
 1. Użytkownicy, którzy nie są Nauczycielami ani Uczniami zostaną usunięci z Platformy zarezerwowanej wyłącznie dla Uczniów i / lub Nauczycieli.
 2. Materiały operatora i treść użytkownika.
  • Prawa własności. Operator i jego licencjodawcy posiadają i zachowują wszelkie prawa własności do Platformy. Platforma zawiera treści, interfejsy wizualne, funkcje interaktywne, informacje, grafikę, projekt, kompilację, kod komputerowy, produkty, oprogramowanie, usługi i inne elementy Platformy („Materiały Operatora”), które są chronione prawem autorskim, znakiem handlowym, prawem patentowym i znakiem towarowym, konwencji międzynarodowych oraz innych odpowiednich praw własności intelektualnej i praw własności oraz obowiązujących przepisów. 
  • Z wyjątkiem tych informacji, które są własnością publiczną lub na które otrzymałeś wyraźną pisemną zgodę, nie możesz kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, licencjonować, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać żadnych Materiałów Operatora. Materiały Operatora nie obejmują treści użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) ani innych treści przesłanych przez użytkowników. Operator zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. Użytkownik nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów do Platformy lub Materiałów Operatora, z wyjątkiem ograniczonych praw określonych w niniejszej Umowie.
  • „Treści użytkownika” oznaczają wszelkie treści lub materiały dowolnego rodzaju wysyłane pocztą e-mail, przesyłane lub w inny sposób przekazywane przez Studenta lub Nauczyciela do lub za pośrednictwem Platformy lub nas, lub dostarczone przez Ucznia lub Nauczyciela podczas lub w związku z Lekcją prowadzoną za pośrednictwem Platformy. Jako Uczeń  jesteś odpowiedzialny za przesłane Treści użytkownika, w tym ich dokładność. Treści użytkownika niekoniecznie odzwierciedlają opinię Operatora. Przesyłając Treści użytkownika, udzielasz Operatorowi wieczystej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na wykorzystanie całości lub części przesłanych Treści użytkownika w jakikolwiek sposób na potrzeby Platformy. Niniejsza licencja udzielona przez użytkownika pozostanie ważna po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. Operator zastrzega sobie prawo do moderowania, usuwania, przeglądania, edytowania lub przywracania Treści użytkownika od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia. Nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania lub dostarczania kopii Treści użytkownika, ani nie gwarantujemy poufności w odniesieniu do Treści użytkownika.
  • „Zabronione treści”. Poniżej znajduje się częściowa lista treści użytkowników, które są nielegalne lub zabronione na platformie. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań prawnych według własnego uznania przeciwko każdemu, kto narusza to postanowienie, w tym między innymi, usuwając szkodliwą komunikację z Platformy i zawieszając konto. Obejmuje, między innymi, treść użytkownika, która:
   1. jest wyraźnie obraźliwa dla społeczności online – promująca rasizm, bigoterię, nienawiść lub szkody fizyczne jakiegokolwiek rodzaju wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby; 
   2. nęka lub popiera nękanie innych osób
   3. obejmuje przesyłanie „śmieciowych wiadomości”, „łańcuszków” lub niezamówionej masowej wysyłki lub „spamowania”;
   4. promuje informacje, o których wiesz, że są fałszywe, wprowadzające w błąd lub promują nielegalne działania lub zachowania, które są obelżywe, grożące, obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, zorientowane seksualnie, obraźliwe rasowo, zniesławiające
   5. promuje nielegalną lub nieautoryzowaną kopię dzieła innej osoby chronionego prawem autorskim, takiego jak dostarczanie pirackich programów komputerowych lub linków do nich, dostarczanie informacji umożliwiających obejście zainstalowanych fabrycznie urządzeń chroniących przed kopiowaniem lub dostarczanie pirackich obrazów, audio lub wideo lub linków do pirackich obrazów, pliki audio lub wideo;
   6. zawiera strony o ograniczonym dostępie lub tylko hasła, ukryte strony lub obrazy (niepowiązane z inną dostępną stroną lub z innej strony);
   7. udostępnia materiały, które wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub z użyciem przemocy lub domagają się danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia;
   8. zapewnia informacje instruktażowe na temat nielegalnych działań, takich jak wytwarzanie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie czyjejś prywatności lub dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych;
   9. domaga się haseł lub danych osobowych do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem od innych użytkowników; i angażuje się w działalność komercyjną i / lub sprzedaż bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, takiej jak konkursy, loterie, barter, reklama i piramidy. 
  • Porady, opinie, oświadczenia, oferty lub inne informacje lub treści, w tym między innymi Treści użytkownika, udostępniane za pośrednictwem Platformy, ale nie pochodzące bezpośrednio  od  Operatora, należą do ich autorów i nie należy się na nich opierać. 
  • Operator nie: (i) gwarantuje dokładności, integralności, jakości, legalności, bezpieczeństwa, kompletności lub użyteczności jakichkolwiek informacji na Platformie, lub (ii) przyjmuje, zatwierdza lub przyjmuje odpowiedzialność za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczenie złożone przez dowolną stronę, która pojawia się na Platformie. W żadnym wypadku Operator ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach lub innych treściach publikowanych na Platformie lub przekazywanych do lub przez użytkowników Platformy.
 1. „Profil Nauczyciela” odnosi się do indywidualnej strony Nauczyciela w Platformie, na której Nauczyciel może przesyłać swoje indywidualne treści użytkownika.
 2. Nagrywanie lekcji. Uczeń nie ma prawa do nagrywania lekcji. Operator nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie i naruszenie praw własności intelektualnej na Platformie. W przypadku stwierdzenia nagrania lekcji przez Ucznia, Konto Ucznia zostanie natychmiast usunięte a odpowiednie organy zostaną powiadomione o naruszeniu treści w sprawie praw własności intelektualnej.
 3. Odpowiedni sprzęt i przepustowość. Korzystanie z platformy wymaga posiadania komputera lub Tabletu oraz kamery internetowej.
 • Nie możemy zagwarantować, że platforma będzie działać w dowolnym momencie przy użyciu określonego sprzętu lub połączenia. Do korzystania z Platformy wymagana jest łączność minimalna 6 mb/ s (prędkość wysyłania i pobierania). Sugerowane łącze symetryczne minimum 25 mb/s (prędkość wysyłania i pobierania)
 • Sugerujemy posiadanie również zewnętrznego mikrofonu podłączonego do posiadanego sprzętu
 • Sugerujemy korzystanie z zestawów słuchawkowych i głośnomówiących  ze zintegrowanym eliminowaniem echa. Sugerujemy korzystanie ze sprzętu podłączonego po kablu a nie za pomocą technologi bluetooth.
 1. Relacje między platformą a użytkownikami. 
  • Nauczyciele, o których mowa w niniejszej umowie i na całej Platformie, są niezależnymi wykonawcami oferującymi usługi Uczniom i nie są pracownikami Operatora.
 1. Operator nie nadzoruje Nauczycieli ani nie udziela Nauczycielom wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia Lekcji za pośrednictwem Platformy, Nauczyciele nie są agentami Operatora, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania, błędy, zaniechania, oświadczenia, gwarancje, naruszenia lub zaniedbania Nauczycieli lub obrażeń ciała, śmierci, szkód majątkowych lub innych szkód lub wydatków z nich wynikających.
 2. Nauczyciele ustalają własne ceny, dostępność i harmonogram lekcji oferowanych przez platformę. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytu Lekcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności platformy.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta lub ograniczenia lub odmowy dostępu do Platformy w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu.
 4. Planowanie lekcji:
 • Uczeń może wybrać z listy dostępnych godzin lekcji według harmonogramu nauczyciela.
 • Alternatywnie, Uczeń może skontaktować się z Biurem MasterClassOnline aby poprosić o inną dostępność a Nauczyciel może zaakceptować lub odrzucić prośbę o dostępność Ucznia według uznania.
 • Uczeń może zaplanować lub odwołać lekcję do 24 godzin przed czasem lekcji;.
 1. Płatności: 
 • Płatność dokonywana jest przez ucznia na Platformie przed rozpoczęciem lekcji. Uczeń otrzymuje fakturę i płaci cenę lekcji ustaloną przez wybranego Nauczyciela za pomocą karty kredytowej lub płatniczej (MasterCard, Visa lub American Express przetwarzanej przez system obsługi płatności Stripe). 
 • Uczeń zgadza się zapłacić cenę ustaloną przez Nauczyciela i upoważnia Operatora do obciążenia wybranej przez Ucznia formy płatności (MasterCard, Visa lub American Express). 
 • Operator zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów i pomyłek, które popełni, nawet jeśli już zażądał lub otrzymał płatność.
 • Jeśli Uczeń nie zapłaci ceny Lekcji w momencie, gdy Platforma przetwarza płatność, jak określono powyżej, Uczeń może zostać pozbawiony dostępu do Lekcji za pośrednictwem Platformy.
 • Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu przetwarzania informacji o płatnościach Ucznia, zapoznaj się z Polityką prywatności. 
 1. Zmiana harmonogramu. 
 • Lekcje odbywają się zgodnie z planem. Lekcje można przełożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. „Odpowiednie powiadomienie” następuje co najmniej 24 godziny przed planowanym czasem lekcji. 
 • W przypadku zmiany harmonogramu Lekcji strona zmiany harmonogramu musi skontaktować się z drugą stroną Lekcji za pośrednictwem wewnętrznej usługi przesyłania wiadomości platformy, tak szybko, jak to możliwe, i co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem Lekcji. 
 1. Anulowanie:
 • Anulowanie Lekcji nastąpi tylko w ekstremalnych okolicznościach. Aby poprosić o anulowanie skontaktuj się telefonicznie lub przez WhatsAp
 • Jeśli uczeń spóźni się o więcej niż pięć minut lub nie uczestniczy w lekcji, a uczeń nie przełożył lekcji na inny termin ani nie ustalił z nauczycielem innych ustaleń, uczeń nie otrzyma zwrotu kosztów za lekcję. 
 • Uczniowie, którzy wielokrotnie odwołują lekcje bez odpowiedniego powiadomienia, mogą mieć ograniczony dostęp do platformy
 • Jeśli Nauczyciel nie jest w stanie zapewnić Lekcji z powodu nieodpowiedniego sprzętu lub przepustowości Ucznia lub (ii) niewłaściwego postępowania, Operator nie zapewni zwrotu pieniędzy Uczniowi. 
 • Jeśli Uczeń uważa, że ​​zachowanie Nauczyciela uniemożliwia przeprowadzenie lekcji powinien poinformować Operatora. Wszystkie takie sytuacje i wszelkie wynikające z nich dyskusje dotyczące zwrotów będą rozpatrywane indywidualnie. Uczeń może ubiegać się o zwrot kosztów za lekcję odwołaną przez nauczyciela lub uczeń może przesunąć termin lekcji z nauczycielem. W przypadku przyznania Zwrotu, zostanie on przetworzony w rozsądnym terminie.
 1. Kody promocyjne:
 • Platforma może wydawać kody promocyjne, które umożliwią obniżony i / lub bezpłatny dostęp do jednej lub więcej Lekcji (każda, „Kod promocyjny”), 
 1. Interakcje z innymi użytkownikami:
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za interakcje z innymi użytkownikami platformy, w tym między innymi nauczycielami, uczniami i potencjalnymi studentami. Operator nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zachowania użytkowników Platformy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek postępowanie użytkownika Platformy. Użytkownicy powinni podjąć uzasadnione ostrożności we wszystkich interakcjach z innymi użytkownikami Platformy. 
  • Nie wolno przekazywać informacji finansowych (na przykład danych karty kredytowej lub konta bankowego) innym użytkownikom platformy.
  • Uczeń zwalnia Operatora z wszelkich roszczeń, żądań, szkód (rzeczywistych, wynikowych, nominalnych, karnych lub w inny sposób), oraz wszelkich innych prawnych, sprawiedliwych i administracyjnych środków prawnych, każdego rodzaju i rodzaju, znanych lub nieznanych, podejrzanych lub niepodejrzanych, ujawnionych lub nieujawnionych, przeszłych, obecnych lub przyszłych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z interakcją z innymi użytkownikami Platformy. 
 1. Platforma jest przeznaczona do użytku przez użytkowników powyżej 18 roku życia lub użytkowników poniżej 18 roku życia, którzy są odpowiednio upoważnieni i nadzorowani przez swoich rodziców i / lub opiekunów prawnych. 
 2. Rejestrując się lub uczestnicząc w usługach lub funkcjach na Platformie, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat lub masz zgodę rodzica o lub opiekuna prawnego do zawarcia niniejszych umowy.
 3. Jeśli korzystanie z Platformy naraża użytkownika w wieku poniżej 18 lat na treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, a Operator dowie się o takim zachowaniu, zgłosi to zachowanie odpowiednim władzom, zgodnie z wymogami prawa. 
 4. Z Platformy można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem, zgodnie z jej celem:
 • Użytkownik nie może (1) przesyłać ani przekazywać za pośrednictwem Platformy żadnych treści lub materiałów ani (2) angażować się w jakiekolwiek postępowanie, które Operator według własnego uznania uzna za niezgodne z regulaminem:
 • Naruszenie prawa osób trzecich w tym między innymi patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prywatność, reklamę lub inne prawa własności;
 • niezgodne z prawem lub w inny sposób budzące zastrzeżenia w tym zachowań, które są obelżywe, nękające, zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, inwazyjne w stosunku do prywatności innej osoby, pornograficzne lub o charakterze seksualnym
 • Fałszowanie wiadomości e-mail lub w inny sposób ukrywa źródło jakiejkolwiek komunikacji;
 • wysyłanie niechcianych wiadomości masowe w ramach usługi przesyłania wiadomości platformy;
 • Korzystanie ze zautomatyzowanych „botów” w celu uzyskania dostępu lub kompilacji informacji opublikowanych w związku z Platformą;
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę, firmę lub podmiot;
 • modyfikowanie, dostosowwywanie, udzielanie sublicencji, sprzedaż dowolnej części Platformy
 • Zachęcanie do postępowania, które stanowi przestępstwo lub pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną;
 • promowanie jakiejkolwiek działalność inną niż Platforma
 1. Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z lekcji wyłącznie do celów platformy (tj. Do nauczania lub uczenia się muzyki),
 2. Zmiana warunków. Operator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej Platformy, a informacje o istotnych zmianach zostaną przesłane pocztą e-mail za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Ciebie Operatora. Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmian stanowi wiążącą akceptację takich zmian.
 3. OPERATOR NIE GWARANTUJE ŻADNYCH WYNIKÓW Z WYKORZYSTANIA PLATFORMY. OPERATOR NIE WSPIERA ŻADNEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO OFEROWANEGO PRZEZ PLATFORMĘ.
 4. JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA, GWARANCJE LUB INNE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE PRZEZ NAUCZYCIELI LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY, SĄ WYŁĄCZNIE PRZYPISANE NAUCZYCIELOM LUB INNYM UŻYTKOWNIKOM
 5. OPERATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJE NAUCZYCIELI LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. 
 6. Działanie i treść. 
 • OPERATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, EMISJI, PRZERWANIE, WADY, OPÓŹNIENIE W DZIAŁANIU, USZKODZENIE LINII KOMUNIKACYJNEJ, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE LUB NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO KOMUNIKACJI UŻYTKOWNIKA. 
 • OPERATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PROBLEMY LUB TECHNICZNE USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK SIECI LUB LINII TELEFONICZNYCH, SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ONLINE, SERWERÓW LUB DOSTAWCÓW, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, AWARII EMAILA.
 • OPERATOR NIE MOŻE GWARANTOWAĆ ŻADNYCH SZCZEGÓLNYCH WYNIKÓW KORZYSTANIA Z PLATFORMY.
 1. Jurysdykcja. Platforma jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez osoby mieszkające na terenie Unii Europejskiej. Nie możemy zagwarantować i nie oświadczamy, że materiały w ramach Platformy są odpowiednie lub dostępne do użytku poza UE. Każdy, kto uzyskuje dostęp do Platformy z lokalizacji poza UE, jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Podobnie jak w przypadku każdego innego użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odmowy dostępu do platformy w dowolnym momencie z dowolnego powodu (w tym między innymi na podstawie Twojej lokalizacji geograficznej).
 2. Platforma może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych w tym przede wszystkim zoom.us. zasobów zewnętrznych. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi warunkami użytkowania i politykami prywatności tych stron zewnętrznych.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem umowy rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia Strony poddają wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową pod rozstrzygnięcie Sądów Powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby właściciela Platformy.
 • W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Wszelkie oświadczenia lub zmiany do (lub w wykonaniu) niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Przez dzień roboczy w niniejszej umowie rozumiane są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt państwowych lub uznanych za dni wolne od pracy świąt kościelnych
 • Tytuły w niniejszej Umowie zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody odniesień i nie są z nimi związane żadne treści normatywne.
 1. Roszczenia. Użytkownik i Operator zgadzają się, zę jakiekolwiek roszczenia mogą zostać wniesione w terminie jednego roku od ich wystąpienia
 2. Interakcje międzynarodowe. Wszystkie kwoty na Platformie są denominowane w PLN, a kursy walut, które mają zastosowanie do transakcji międzynarodowych i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, są stosowane przez zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności Operatora (STRIPE)
 3. Kontakt z nami. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące warunków niniejszej Umowy, skontaktuj się z: MasterClassOnline

FUNDACJA PRO CELLO

ul. Brzechwy 71

60-195 Poznań

PL7792324904

office@masterclassonline.pl

Tel. +48618703009 wew. 4

Welcome to EMASTERCLASS.EU – the internet site: www.emasterclass.eu. It is a platform connecting students and teachers to master music lessons (together “Platform”), run by the Pro Cello Foundation based in Poznań, ul. Brzechwy 71 NIP7792324904, REGON number 300711602 and KRS 0000292242 hereinafter referred to as “Operator”, “we”, “us”, “our”.

These Terms of Use are a legally binding agreement between you and the Operator governing your interactions with the Platform and your use of it. By using the Platform, you confirm that you have read, understood, and agreed to comply with these Terms of Use, including, but not limited to, the Lesson Privacy Policy and any future modifications (including the “Agreement”).

PLEASE READ THESE TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY CAREFULLY (WHICH IS ALSO PART OF THE APPLICABLE TERMS).

IF YOU ARE AGE READ THESE TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY ALONG WITH A LEGAL GUARD.

BY USING THIS WEBSITE, YOU DECLARE THAT YOU OR YOUR LEGAL GUARD have READ, UNDERSTAND, AND AGREE TO THE CONDITIONS OF USING THE PRIVACY PROTECTION.

IF YOU OR LEGAL GUARDER (for underage students) DO NOT AGREE WITH PART OF THE TERMS OF USE OF THE PLATFORM, INCLUDING PRIVACY POLICY, DO NOT USE THE MASTERCLASSONLINE PLATFORM.

 1. All persons using the Platform at any time agree not to use any element of the Platform for purposes other than intended – as a Platform for the purchase and/or sale of Lessons. If you use the Platform for any other purpose, you violate this Agreement.
 2. Any violation of this Agreement may be punished, without limitation, refusal of access to the Platform
 3. If you object to anything in this Agreement (including anything in our Privacy Policies or other applicable terms), please immediately terminate your use of the Platform
 4. User Accounts. 

You must register/create an account and provide certain information about yourself to use some of the features that are offered through the Platform. 

You are responsible for maintaining the confidentiality of your account password. 

You are also responsible for all activities that occur in connection with your account. 

You agree to notify us immediately of any unauthorized use of your account. We reserve the right to close your account at any time for any reason. 

Your account is for your individual use only. 

You must provide complete and accurate information about yourself when creating your account. 

You may not impersonate someone else (e.g., adopt the identity of anyone other than yourself), create or use an account for anyone other than yourself, provide an email address other than your own, or create multiple accounts. 

You may not use a pseudonym. Please read the applicable privacy policy for information concerning how we handle your information.

 1. Communications from Operator and other Users. 

By creating an account, you agree to receive certain communications in connection with the Platform. For example, you might receive a message from a Student or potential student inquiring about your teaching style or availability.

You acknowledge and agree that Operator has access to and may review any message sent through the Platform’s internal messaging service for any reason or no reason, and the Operator may use the information in such messages for any reason or no reason. 

You may receive marketing communications from Operator, and you can opt out of such communications.

 1. Users who have not registered with Operator are not Teachers or Students and may be denied access to areas within the Platform reserved for Students and/or Teachers.
 2. Operator Materials and User Content. 

– Proprietary Rights. Operator, and its licensors, own and retain all proprietary rights in the Platform. The Platform contains content, visual interfaces, interactive features, information, graphics, design, compilation, computer code, products, software, services, and other elements of the Platform (the “Operator Materials”) that are protected by the United States copyright, trade dress, patent, and trademark laws, international conventions, and other relevant intellectual property and proprietary rights, and applicable laws. 

 • Except for that information that is in the public domain or for which you have been given express written permission, you may not copy, modify, publish, transmit, distribute, license, perform, display, or sell any Operator Materials. Operator Materials do not include User Content (as defined below) or other content submitted by users. Operator retains all rights not expressly granted in this Agreement. You shall not acquire any right, title, or interest to the Platform or Operator Materials, except for the limited rights outlined in this Agreement.
 • – “User Content” refers to any content or material of any kind emailed, uploaded, or otherwise submitted by a Student or Teacher to or through the Platform or us, or provided by a Student or Teacher during or in connection with a Lesson given through the Platform. As the Student or Teacher, you are responsible for the submitted User Content, including the accuracy thereof. User Content does not necessarily reflect the opinion of the Operator. By submitting User Content, you grant to Operator a perpetual, non-exclusive, worldwide license to use all or part of your submitted User Content in any manner for the Platform. This license granted by you shall survive any termination or expiration of this Agreement. Operator reserves the right to moderate, remove, screen, edit, or reinstate User Content from time to time at our sole discretion and without notice to you. We have no obligation to retain or provide you with copies of User Content, nor do we guarantee any confidentiality concerning User Content. 
 • – The following is a partial list of the kind of User Content that is illegal or prohibited on the Platform. Operator reserves the right to investigate and take appropriate legal action in its sole discretion against anyone who violates this provision, including without limitation, removing the offending communication from the Platform and terminating the membership of such violators. It includes, but is not limited to, User Content that:
 1. is patently offensive to the online community, such as content that promotes racism, bigotry, hatred, or physical harm of any kind against any group or individual;
 2. harasses or advocates harassment of another person;
 3. c. involves the transmission of “junk mail”, “chain letters,” or unsolicited mass mailing or “spamming”;
 4. d. promotes information that you know is false, misleading, or promotes illegal activities or conduct that is abusive, threatening, obscene, profane, offensive, sexually-oriented, racially offensive, defamatory, or libellous;
 5. e. promotes an illegal or unauthorized copy of another person’s copyrighted work, such as providing pirated computer programs or links to them, providing information to circumvent manufacture-installed copy-protect devices, or providing pirated images, audio or video, or links to pirated images, audio or video files;
 6. f. contains restricted or password-only access pages, or hidden pages or images (those not linked to or from another accessible page);
 7. g. provides material that exploits people under the age of 18 sexually or violently, or solicits personal information from anyone under the age of 18;
 8. h. provides instructional information about illegal activities such as making or buying illegal weapons, violating someone’s privacy, or providing or creating computer viruses;
 9. i. solicits passwords or personal identifying information for commercial or unlawful purposes from other users; and
 10. j. engages in commercial activities and/or sales without our prior written consent such as contests, sweepstakes, barter, advertising, and pyramid schemes.
 11. Reliance on Content. Advice, opinions, statements, offers, or other information or content, including without limitation User Content, made available through the Platform, but not directly by Operator, are those of their respective authors, and should not necessarily be relied upon. Such authors are solely responsible for such content. The operator does not: (i) guarantee the accuracy, integrity, quality, legality, safety, completeness, or usefulness of any information on the Platform, or (ii) adopt, endorse or accept responsibility for the accuracy or reliability of any opinion, advice, or statement made by any party that appears on the Platform. Under no circumstances will Operator or its affiliates be responsible for any loss or damage resulting from your reliance on information or other content posted on the Platform or transmitted to or by any Platform users.
 12. 8. “Teacher Profile” refers to the Teacher’s webpage within the Platform where the Teacher may upload his/her User Content.
  1. 9. Recorded Lessons. A Student or Teacher may have the option of recording a Lesson (creating a “Recording”). Before initiating a Recording, the Student or Teacher seeking to record the Lesson must disclose to all others present in the Lesson that the Lesson will be recorded and obtain the consent of all such persons to the recording of the Lesson. In such a case, all parties present in the Lesson grant Operator the right to record their User Content within a Lesson to be stored and catalogued for later access to the Purpose of the Platform. Students and Teachers acknowledge and agree that: (1) Operator owns all rights (including copyright) in and to any such Recordings and Recordings generally will be used only in the manner explained further herein, (2) Recordings are intended to be used for the Platform (i.e., learning music), and (3) audio and/or video from such Recordings may not be posted to any third-party media-hosting website (e.g., SoundCloud, YouTube, or Vimeo) without Operator’s permission.
  2. Adequate Equipment and Bandwidth. Use of the Platform requires you to have a computer and webcam. 

– We cannot guarantee that the Platform will function at any given time using any particular hardware or connection. 

– Connectivity greater than or equal to 6 mb/s (upload and download speed) is required to use the Platform. Optimum wireless connection 25mb/s (upload and download speed).  

– Supported: Integrated system microphones and speakers, webcam microphones.

 1. Relationship between the Platform and Users. 

– The Teachers referenced in this agreement and throughout the Platform are independent contractors offering services to Students and are not employees of the Operator.

 1.  The operator does not supervise Teachers or provide direction to Teachers concerning how to teach Lessons through the Platform, Teachers are not the agents of the Operator, and the Operator is not liable for the acts, errors, omissions, representations, warranties, breaches, or negligence of Teachers or from any personal injuries, death, property damage, or other damages or expenses resulting therefrom. 
 2. 13. Teachers set their prices, availability, and schedule for the Lessons offered through the Platform. The operator reserves the right to audit Lessons for Platform safety and stability purposes. 
 3. 14. Operator reserves the right to delete your account or limit or deny you access to the Platform at any time for any reason or no reason. ). 
 4. 15. Scheduling a Lesson. 
 5. – A Student may choose from the list of available Lesson times on a Teacher’s schedule. 
 6. – Alternatively, a Student may contact a Teacher to request other availability, and the Teacher may accept or deny the Student’s availability request at the Teacher’s discretion. 
 7. – A Student may schedule a Lesson up to 24 hours before the Lesson time; or, upon invitation from a Teacher, the Student may schedule a Lesson up until the time of the Lesson is completed.
 8. Payment. 

– Payment by the Student is completed at the time of the Lesson booking for one or multiple lessons before it starts. 

– Student pays the Lesson price set by the Student’s chosen Teacher for use of the Platform via credit card (MasterCard, Visa, or American Express processed through Stripe). 

-The student agrees to pay the price set by the Teacher for the Student’s chosen Lesson and authorizes the Operator to charge the Student’s chosen payment provider (MasterCard, Visa, or American Express) for the Student’s use of the Platform in connection with each chosen Lesson, and thus Student agrees to make the corresponding payment using Student’s selected payment method. 

-The operator reserves the right to correct any errors or mistakes that it makes even if it has already requested or received payment. 

– If a Student does not pay the Lesson price at the time the Platform processes payment, as set out above, the Student may be denied access to that Lesson through the Platform.

– For information concerning how a Student’s payment information is handled, please see the Privacy Policy

 1. Rescheduling.

– Lessons are intended to occur as scheduled. Lessons can be rescheduled with Appropriate Notice. “Appropriate Notice” is at least 24 hours before the scheduled Lesson time. 

– In the case of rescheduling a Lesson, the rescheduling party must contact the other party to the Lesson through the Platform’s internal messaging service as soon as reasonably possible and at least 24 hours before the Lesson is scheduled to occur.

18. Cancellations. 

– Cancellation of a Lesson will take place only in extreme circumstances. To request cancellation, please contact us via email or Whatsup

– if the student is late by more than five minutes or does not attend the lesson and the student has not postponed the lesson to another date or agreed with the teacher, the student did not, will receive a refund for the lesson.

– Any request for a refund of Student payment for a Lesson (a “Refund”) will be handled on a case-by-case basis. If following the Student’s Lesson, the Student is dissatisfied with that Lesson, the Student should contact us within forty-eight (48) hours of the Lesson, and we will work with the Student to reschedule the Lesson, find a different Teacher, and/or refund the Lesson price, to satisfy the Student (the “Satisfaction Guarantee”). Notwithstanding the foregoing, the Satisfaction Guarantee does not apply in any case where the Student misses a Lesson or is late to a Lesson solely due to the Student’s actions.  

 1. Promo codes:

– may be revoked at any time by us with or without notice to you, and (b) may be deemed to apply only to a specific teacher at our election with or without notice to you. 

 1. Your Interactions with Other Users.
 2. a. You are solely responsible for your interactions with other Platform users, including without limitation Teachers, Students, prospective Teachers, and prospective Students. Operator makes no representations or warranties as to the conduct of Platform users and shall not be in any way liable for any conduct of any Platform user. You agree to take reasonable precautions in all interactions with other users of the Platform, particularly if you decide to meet any Platform user offline or in person. 

-You should not provide your financial information (for example, your credit card or bank account information) to any other Platform user.

– You hereby release Operator from any claims, demands, damages (actual, consequential, nominal, punitive, or otherwise), equitable relief, and any other legal, equitable, and administrative remedy, of every kind and nature, whether known or unknown, suspected or unsuspected, disclosed or undisclosed, past, present, or future, arising out of or in any way connected with your interaction with other users of the Platform. 

 1. The Platform is intended for use by users over the age of 18 or users under the age of 18 who are properly authorized and chaperoned by their parent and/or legal guardian and otherwise permitted by these terms. 
 2. 22. Registration and participation on the Platform are restricted to those individuals over 18 years of age, emancipated minors, or those who possess legal parental or guardian consent, and are fully able and competent to enter into the terms, conditions, obligations, affirmations, representations, and warranties herein.
 3. By registering or participating in services or functions on the Platform, you hereby represent that you are over 18 years of age, an emancipated minor, or in possession of consent by a legal parent or guardian and have the authority to enter into the terms herein. 

24.. You may use this Platform for lawful purposes only by the Purpose of this Platform. 

– You may not aid others in doing anything that you are not permitted to do under the Agreement. You may not (1) submit or transmit through the Platform any content or material or (2) engage in any conduct, that Operator in its sole discretion deems:

· a. violates or infringes the rights of others, including without limitation, patent, trademark, trade secret, copyright, privacy, publicity, or other proprietary rights;

· b. is unlawful or is otherwise objectionable in our sole discretion, including without limitation materials or conduct that is threatening, abusive, harassing, defamatory, libellous, deceptive, fraudulent, obscene, invasive of another’s privacy, pornographic or sexually explicit, or tortiously interferes with another;

· c. forge email headers or otherwise disguises the origin of any communication; 

· d. sends unsolicited bulk messages within Platform’s messaging service;

· e. uses automated “bots” to access or compile information posted in connection with the Platform; 

· f. victimizes or harasses, degrades, or intimidates any individual or group of individuals;

· g. impersonates any person, business, or entity;

· h. expresses or implies that any statements you make are endorsed by the Operator without our specific prior written consent;

· i. that any statements you make and/or conduct undertaken by you are endorsed by Operator without our specific prior written consent;

· j. “frames” or “mirrors” any part of the Platform, without the Operator’s prior written authorization. You also shall not use meta tags or code or other devices containing any reference to Operator or the Platform to direct any person to any other website for any purpose;

· k. modifies, adapts, sublicenses, translates, sells, reverse engineers, deciphers, decompiles, or otherwise disassembles any portion of the Platform or any software used on or for the Platform, or causes others to do so;

· l. encourages conduct that constitutes a criminal act or that gives rise to civil liability;

· m. promotes any business other than the Platform or your services as offered through the Platform by the Purpose of the site; or

· n. violates the Agreement or otherwise interferes with the rights of others. 

 1. You will not use the Platform to create a business of any kind for yourself that takes place outside of the Platform.
 2. Modification of Terms. Operator reserves the right, in our sole discretion, to change, modify, add, or remove portions of this Agreement at any time. Such changes will be posted on the Platform website and information about material changes will be emailed to you via the email address you have provided Operator, so you must maintain a current email address with Operator. (Your submissions of personal information, including your email address, are governed by our Privacy Policy) Please also check the Agreement periodically for changes. Your continued use of the Platform after the posting of changes constitutes your binding acceptance of such changes. 
 3. THE OPERATOR DOES NOT GUARANTEE ANY RESULTS FROM THE USE OF THE PLATFORM. THE OPERATOR DOES NOT ENDORSE ANY MUSIC PROGRAM OFFERED THROUGH THE PLATFORM.
 4. ANY STATEMENTS, GUARANTEES, OR OTHER INFORMATION THAT MAY BE PROVIDED TO YOU BY TEACHERS OR OTHER USERS OF THE PLATFORM ARE SOLELY ATTRIBUTABLE TO THE TEACHER OR USER.
 5. THE OPERATOR IS NOT LIABLE FOR ANY STATEMENTS OR GUARANTEES MADE BY TEACHERS OR OTHER USERS.
 6. THE OPERATOR IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY INCORRECT OR INACCURATE CONTENT POSTED ON OR IN CONNECTION WITH THE PLATFORM, WHETHER CAUSED BY USERS OF THE PLATFORM, MEMBERS, OR BY ANY OF THE EQUIPMENT OR PROGRAMMING ASSOCIATED WITH OR UTILIZED IN THE PLATFORM. THE OPERATOR ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DELETION, DEFECT, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, COMMUNICATIONS LINE FAILURE, THEFT OR DESTRUCTION, OR UNAUTHORIZED ACCESS TO, OR ALTERATION OF, USER COMMUNICATIONS. OPERATOR IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY PROBLEMS OR TECHNICAL MALFUNCTION OF ANY TELEPHONE NETWORK OR LINES, COMPUTER ONLINE SYSTEMS, SERVERS OR PROVIDERS, COMPUTER EQUIPMENT, SOFTWARE, FAILURE OF EMAIL OR PLAYERS ON ACCOUNT OF TECHNICAL PROBLEMS OR TRAFFIC CONGESTION ON THE INTERNET OR AT ANY WEBSITE OR COMBINATION THEREOF, INCLUDING INJURY OR DAMAGE TO USERS OR TO ANY OTHER PERSON’S COMPUTER RELATED TO OR RESULTING FROM PARTICIPATING OR DOWNLOADING MATERIALS IN CONNECTION WITH THE WEB AND/OR IN CONNECTION WITH THE PLATFORM.
 7. User Conduct. THE OPERATOR IS NOT RESPONSIBLE FOR THE CONDUCT, WHETHER ONLINE OR OFFLINE, OF ANY USER OF THE PLATFORM. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE OPERATOR OR ANY OF ITS AFFILIATES, ADVERTISERS, PROMOTERS, OR DISTRIBUTION PARTNERS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE, INCLUDING PERSONAL INJURY, OR DEATH, RESULTING FROM ANYONE’S USE OF THE PLATFORM, ANY CONTENT POSTED ON THE PLATFORM, OR TRANSMITTED TO USERS, OR ANY INTERACTIONS BETWEEN USERS OF THE PLATFORM, WHETHER ONLINE OR OFFLINE. THE OPERATOR IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE, INCLUDING PERSONAL INJURY OR DEATH, RESULTING FROM ANY EVENTS OR ACTIONS OR ANY INTERACTION BETWEEN A USER OF THE PLATFORM AND ANY THIRD PARTY. THE OPERATOR CAN NOT GUARANTEE AND DOES NOT PROMISE ANY SPECIFIC RESULTS FROM THE USE OF THE PLATFORM.
 8. Jurisdiction. The Platform is solely intended for use by individuals residing in the European Union. We cannot guarantee, and we make no representation that, materials within the Platform are appropriate or available for use outside the EU. Anyone accessing the Platform from a location outside the Europen Union is responsible for compliance with any applicable local laws. As with any other user, we reserve the right to limit or deny your Platform access at any time for any reason (including, without limitation, based on your geographic location).
 9. The Platform may contain links to other websites, especially mymusicstaff.com. We encourage you to read those third-party sites’ applicable terms of use and privacy policies.
 10. FINAL PROVISIONS

– The Parties shall make every effort to ensure that any dispute arising out of performance

terminate contracts amicably. If no agreement is reached, the Parties shall submit all disputes that may arise in connection with this Agreement to the settlement of the Common Courts competent for the seat of the Platform owner.

– In matters not covered by this contract, the provisions of the Civil Code shall apply.

– Any statements or changes to (or in the implementation) of this Agreement may only be made in writing, otherwise being null and void.

– The business day in this contract means days from Monday to Friday, excluding public holidays or non-working days of church holidays

– Titles in this Agreement have been introduced solely for convenience of reference and are not bound by any normative content.

 1. Claims. The User and the Operator agree that any claims may be lodged within one year of their occurrence
 2. International interactions. All amounts on the Platform are denominated in PLN, and exchange rates that apply to international transactions and can be changed at any time are used by external entities processing Operator’s payments (STRIPE)

36. Contact us. If you have questions or comments regarding the terms of this Agreement, please contact MasterClassOnline

FUNDACJA PRO CELLO ul. Brzechwy 71

60-195 Poznań

PL7792324904

procello@procello.pl

Tel. +48 61 870 30 09 no 4